12 Toukokuu 2014 Yliopistopedagogiikka Sivu 3

3997

Charlotta Engblom @CharlottaEngbl1 Twitter

Opetus järjestetään siten että opintokokonaisuus voidaan suorittaa yhden vuoden aikana. Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa määritellä psykologian eri osa-alueiden peruskäsitteet. Hänellä on myös riittävät tiedot seurata psykologian alan kehitystä ja hän ymmärtää alan tieteellisen ajattelun perusteet. PSYK3229 Psykologian perusopinnot (myös sivuaineopiskelijoille), 25 op Osaamistavoitteet Opiskelija omaksuu perustiedot psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian … Perusopintojen tavoitteena on oppia psykologian peruskäsitteet, teoreettiset käsitejärjestelmät sekä psykologisen tutkimuksen perusteet. Sivuaineopiskelijoiden perusopintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 op, ja siihen sisältyy viisi 5 op:n opintojaksoa kuten pääaineopiskelijoillakin, mutta opintojaksot voi suorittaa luento- ja kirjatentin ohella vaihtoehtoisesti pelkällä kirjatentillä. Psykologian perusopinnot ; Psykologian aineopinnot; Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot; Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot; Opintojen ohjaus.

Psykologian perusopinnot

  1. Residence certificate usa
  2. How to write a quote in a quote
  3. Risk 1an pris
  4. Driftstorning 3
  5. Uppstår när den omgivande miljön inte är anpassad.

Enemmistö opiskelijoista pyrkii yliopistoon opiskelemaan psykologiaa. Psykologian perusopinnot jo suorittaneet voivat opiskella psykologian aineopintoja. Avoimen väylän kautta yliopisto-opiskelijaksi! Psykologian opintolinjalla voit suorittaa avoimen yliopiston opintoja, joiden perusteella voit hakea avoimen väylän kautta yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Tilastollisen  Psykologian ja yhteiskuntapolitiikan maisteriopinnot, erikoistumiskoulutus psykologian perusopinnot , Tahdolla ja Taidolla® parisuhdeohjelman ohjaaja,  vähintään 35 opintoviikon laajuiset opinnot peruskoulun luokanopettajan koulutukseen kuuluvissa opetettavien aineiden perusopinnoissa; tai.

Marja Sollo-Kauppinen Facebook

Psykologian opinnoissa tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä häiriöitä. Pääset tutustumaan myös muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan.

Psykologian perusopinnot

Janne Sallinen - Mehiläinen

Psykologian perusopinnot

Psykologian opinnoissa tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä häiriöitä. Pääset tutustumaan myös muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan.

Sivuaineopiskelijoiden perusopintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 op, ja siihen sisältyy viisi 5 op:n opintojaksoa kuten pääaineopiskelijoillakin, mutta opintojaksot voi suorittaa luento- ja kirjatentin ohella vaihtoehtoisesti pelkällä kirjatentillä. Psykologian perusopinnoissa tutustut psykologian eri osa-alueiden perusteisiin: kehityspsykologia, persoonallisuuspsykologia, kognitiivinen psykologia, neuropsykologia sekä terveyden- ja mielenterveyden psykologia. Psykologian aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa käsiteltyjä teemoja. Psykologian perusopinnot 25 op, lv. 2021-2022 Kuvaus. Psykologian opinnoissa tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä häiriöitä.
Lidl jobb malmo

Psykologian perusopinnot

Psykologian perusopinnot ; Psykologian aineopinnot; Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot; Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot; Opintojen ohjaus. Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opintoihin saat tarvittaessa tukea ja apua opinto-ohjaajilta ja verkkotuutorilta sekä Avoimen yliopiston ja yhteistyöoppilaitosten Opintojakson luentosarja 2 op toteutetaan psykologian, logopedian ja sosiaalityön yhteistyönä.

Työryhmän päätehtävänä on suunnitella Psykonetin yhteistä opetusta. Psykologian perusopinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina. Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista ja niiden aikatauluista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.
Seb stiftelsetjänst

objektiva och subjektiva rekvisiten
peter hanson 9 11
present 6 årig kille
vvs firma osby
semesterveckor 2021
lazada se
vänsterpartiet eu-parlamentet

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma - Vaasan yliopisto

Psykologian perusopinnot (25 op) voi opiskella lähi- tai verkko-opintoina ja aineopinnot (35 op) lähiopintoina. Opiskelijat valitaan aineopintoihin alkukuulustelun perusteella.