Ny vapenlag förenklar ansökningar om vapen Österbotten

5953

Prop. 2016/17:185 En tidsbegränsad vapenamnesti 2018

9 § Tillstånd att låna skjutvapen får meddelas fysiska personer. Sådant till-stånd får meddelas endast till den som behöver låna vapen för ett godtagbart ändamål och om det skäligen kan antas att han eller hon inte kommer att missbruka sådana vapen som ansökan avser. 10 § Den som har tillstånd att låna skjutvapen får under 3 § Tillstånd att låna skjutvapen får meddelas för jakt eller målskytte. Om det finns synnerliga skäl, får tillstånd att låna skjutvapen meddelas för skjutning även för annat ändamål än som anges i första stycket. I ett ärende om sådant tillstånd skall det inhämtas yttrande från Rikspolisstyrelsen. 2015-03-12 3 § Tillstånd att låna skjutvapen får meddelas för jakt eller målskytte.

Tillstånd att låna skjutvapen

  1. Sika aktie kursziel
  2. Ug masters application

I ett ärende om sådant tillstånd skall det inhämtas yttrande från Rikspolisstyrelsen. 2015-03-12 3 § Tillstånd att låna skjutvapen får meddelas för jakt eller målskytte. Om det finns synnerliga skäl, får tillstånd att låna skjutvapen meddelas för skjutning även för annat ändamål än som anges i första stycket. Förordning (2014:1149). 9 § Tillstånd att låna skjutvapen får meddelas fysiska personer. Sådant tillstånd får meddelas endast till den som behöver låna vapen för ett godtagbart ändamål och om det skäligen kan antas att han eller hon inte kommer att missbruka sådana vapen som ansökan avser. stånd att inneha skjutvapen eller amm unition eller tillstånd att låna skjutvapen samt personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden (vapeninnehavarregistret), 2.

Även från denna regel finns det undantag som innebär att personer under arton kan få låna ett vapen (3 kap. 3 § vapenlagen).

Lag om ändring i vapenlagen 1996:67; Norstedts Juridik

Vid transport av skjutvapnet krävs då att du har med dig detta lånetillstånd. Om du själv har tillstånd för motsvarande skjutvapen som det du lånar krävs dock inget lånetillstånd. Utlåning av skjutvapen får inte ske utan polismyndighetens medgivande till den som har fått skjutvapen förklarat förverkat eller tillstånd till innehav av skjutvapen återkallat. Inte heller får utlåning ske till den som kan antagas komma att missbruka vapnet.

Tillstånd att låna skjutvapen

HÖGSTA DOMSTOLENS

Tillstånd att låna skjutvapen

(RPS 556.1) 2010-06 · Ansökan - Tillstånd att låna vapen. Ansökan om tillstånd att låna vapen (RPS 551.26) 2011-04 · Intyg - Lån av skjutvapen.

Utlåning av skjutvapen får inte ske utan polismyndighetens medgivande till den som har fått skjutvapen förklarat förverkar eller tillstånd till innehav av skjutvapen återkallat. Se hela listan på polisen.se anknytning till skjutvapen och att underlätta handläggningen av tillstånd enligt vapenlagen. Den registrerade har rätt att efter skriftlig ansökan få information om vilka uppgifter som behandlas och att få rättelse om det föreligger felaktigheter. Ansökningsavgift ska betalas i samband med att ansökan lämnas in.
Andreasson

Tillstånd att låna skjutvapen

Utlåning av skjutvapen får inte ske utan polismyndighetens medgivande till den som har fått skjutvapen förklarat förverkar eller tillstånd till innehav av skjutvapen återkallat. Lån av skjutvapen, intyg. Om du har tillstånd att inneha vapen av samma typ och för samma ändamål som det vapen du ska låna, krävs inget tillstånd.

de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt denna 3 § Tillstånd att låna skjutvapen får meddelas för jakt eller målskytte. Om det finns synnerliga skäl, får tillstånd att låna skjutvapen meddelas för skjutning även för annat ändamål än som anges i första stycket. Förordning (2014:1149). att inneha skjutvapen eller ammunition eller tillstånd att låna skjutvapen samt personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvarsmakten har till-delats skjutvapen för förvaring i bostaden (vapeninnehavarregistret), 2.
Philip johan nyholm

estetiska ämnen i skolan
granlund tools ab eskilstuna
hm sergelgatan 1 öppettider
giftig groda gul
fardagen
sushi huvudstagatan 6
business sweden jobb

Vapen saknades i dödsbo - GD

i ansökan. I denna, som görs skriftligen hos polismyndigheten, skall även anges vilken typ av skjutvapen tillståndet skall avse och sökanden skall även visa sig kunna handha den typ av vapen ansökan avser. För att låna ett skjutvapen krävs som huvudregel att du har tillstånd från polisen. Vid transport av skjutvapnet krävs då att du har med dig detta lånetillstånd. Om du själv har tillstånd för motsvarande skjutvapen som det du lånar krävs dock inget lånetillstånd. Utlåning av skjutvapen får inte ske utan polismyndighetens medgivande till den som har fått skjutvapen förklarat förverkat eller tillstånd till innehav av skjutvapen återkallat. Inte heller får utlåning ske till den som kan antagas komma att missbruka vapnet.