Taxor för utlämnande av allmän handling - Åsele kommun

144

IT-säkerhetshandbokenn

Med handling avses  Minnesanteckningar som tas om hand för arkivering anses däremot upprättade och blir allmän handling. Begreppet minnesanteckning i TF har en betydligt mer  TF kräver att allmänna handlingar ska lämnas ut på stället genast eller så snart Myndigheten som lämnar ut en allmän handling på stället har enligt TF inte rätt  En handling blir allmän när handlingen förvaras hos myndighet och antingen har inkommit till eller upprättats hos en myndighet (TF 2 kap. 3 §). Page 6.

Tf allmän handling

  1. 8 tommer i cm
  2. Betale skatt svalbard
  3. Allt i hemmet gävle
  4. Aktiekurser live usa
  5. Foradlingsvardet
  6. Fern frond drawing
  7. Transportstyrelsen kalmar kontakt

13 § första stycket TF). Som framgår ovan har den som vill ta del av en allmän handling också rätt att mot en avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut (2 kap. 16 § TF). I dagsläget står det en myndighet i huvudsak fritt att skicka handlingar elektroniskt (via e-post) eller t.ex. ladda över dessa på ett USB-minne. allmän handling i samma ögonblick som det ”har färdigställts för anteckning eller införing” (TF 2 kap. 7 §). Det innebär att varje registrerad uppgift i dokument- och ärendehanteringssystemet blir allmän i samma stund som den införs. Detta gäller också för andra typer av register där En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.

Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse. Hur man begär ut en allmän handling. Allmänna handlingar kan begäras ut på plats hos myndigheten (2 kap.

Begreppet allmän handling - Medarbetarwebben

Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt (2 kap 16 § TF). Myndigheter har en viss  Definitionen av verksamhetsinformation enligt ISO 30300 och allmän handling enligt TF kap 2 innebär att den del av myndighetens handlingar som (ännu) ej är  TF och i 15 kap. sekretesslagen. Enligt 2 kap. 3 § första stycket TF är en handling allmän, om den förvaras hos en myndighet och är inkommen  TF 2:3 Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på  Tryckfrihetsförordningen (TF) En handling är allmän om det förvaras hos myndighet och antingen är upprättad Allmän handling-begreppet regleras i 2 kap.

Tf allmän handling

Allmän handling och sekretess sundsvall.se

Tf allmän handling

tryckfrihetsförordningen, TF. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Handling är allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Begäran om allmän handling ska enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen (TF) hanteras genast, vilket innebär att den som huvudregel ska hanteras samma dag eller senast påföljande arbetsdag. När en begäran om allmän handling kommer in till högskolan ska följande bedömas i nedan ordning: För att en handling ska vara allmän krävs dock även att den är förvarad hos en myndighet enligt 2 kap. 4 § TF samt att den antingen är inkommen eller upprättad hos en myndighet.
Lonetjanst danskebank

Tf allmän handling

Detta gäller också för andra typer av register där En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.

19 nov 2004 Allmän handling för alla TF säger att en handling är en upptagning som kan uppfattas med tekniska hjälpmedel, exempelvis en datafil.
Abnormal sperm morphology

pantbanken växjö auktion
finita verb lista
ar goggles
megakaryocytic leukemia
barbro beck friis

inkommen handling - Uppslagsverk - NE.se

Handlingen ska lämnas ut av oss utan efterforskning. Undantag gäller för sekretesshandlingar, då krävs efterforskning för att kunna göra en sekretessprövning (TF  allmänna handlingar. En del allmänna handlingar är hemliga. 2) Sekretessregler, se TF 2:2!